Najväčši poskytovateľ last minute zájazdov

dovolenka 2019
Dovolenka 2019


Vyhľadajte si svoju vysnívanú dovolenku u nás a poskytneme Vám:


- viac ako 300 cestovných kancelárii zo Slovenska, Česka a Rakúska

- garancia najnižšej ceny na trhu

- viac ako milión spokojných klientovCestovné kancelárie

kartago fisher Solvex satur hydrotour eti aeolus koala turancar azur bubo eso firo
 

Informácie o Taliansku

Taliansko informácie

Oficiálny názov:

Talianska republika

Hlavné mesto:

Rím (Roma) - 2,8 miliona obyv.

Štátne zriadenie:

pluralitná republika s dvojkomorovým parlamentom

Náboženstvo:

97 % obyvateľstva vyznáva katolícku vieru, 1,5 % sa hlási ku valdénskej evanjelickej cirkvi, ostatní sú moslimovia a nedefinovaní

Úradný jazyk:

taliančina, ale dohovoríte sa i anglicky, nemecky či francúzsky

Časový posun:

0 hodín

Cestovné doklady

platný cestovný doklad alebo preukaz totožnosti. Ako cestovný doklad je možné používať občianske preukazy typu identifikačné karty vydané po roku 1993, tzn. od vzniku Slovenskej republiky.

Víza

V súvislosti so vstupom SR do EÚ/EHP sa každý štátny príslušník SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EÚ ( tzv. voľný pohyb osôb ), a to na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES, ktorý stanoví, že ?každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zotrvávať na území členských štátov?.
Právo pobytu môže byť obmedzené len v prípadoch odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo ochranou zdravia. Pri pobyte do 3 mesiacov platí len registračná povinnosť pre ubytovateľov. Neplnoleté osoby môžu cestovať len v sprievode dospelých. Pri pobyte dlhšom ako 3 mesiace je potrebné požiadať o povolenie k pobytu / carta di soggiorno / na polícii v mieste pobytu. Pri pobyte za účelom zamestnania je potrebné k žiadosti o povolenie k pobytu priložiť okrem iného tiež pracovné povolenie.

Colné a devízové predpisy

Obmedzené množstvá platia pre následujúce kategórie spotrebného tovaru:
- 800 ks cigariet alebo 400 ks cigariet o váhe 3 g/ks alebo 200 ks dútníkov alebo 1 kg tabaku, alkoholické nápoje môžu dovážať osoby staršie 17 rokov (10 l alkoholických nápojov s obsahom vyšším ako 22%, 20 l alkoholických nápojov s obsahom nepresahujúcim 22 % alkoholu, 2 l ľahkých vín ), 90 l vína, z toho 60 l šumivého vína, 110 l piva
Vyššie uvedené množstvá sú považované za obchodný dovoz.
Dovoz benzínu v kanistri je zakázaný.
Dovoz valút nie je obmedzený, vývoz hotovosti je obmedzený na čiastku 10.330,- Euro, nad zmienenú čiastku je potrebné vyplniť prehlásenie o dovoze/vývoze peňazí.
invia.sk