Najväčši poskytovateľ last minute zájazdov

dovolenka 2019
Dovolenka 2019


Vyhľadajte si svoju vysnívanú dovolenku u nás a poskytneme Vám:


- viac ako 300 cestovných kancelárii zo Slovenska, Česka a Rakúska

- garancia najnižšej ceny na trhu

- viac ako milión spokojných klientovCestovné kancelárie

kartago fisher Solvex satur hydrotour eti aeolus koala turancar azur bubo eso firo
 

Informácie o Grécku

Grécko informácie

Oficiálny názov:

Grécko republika

Hlavné mesto:

Atény (Athínai)

Štátne zriadenie:

pluralitná republika s jednokomorovým parlamentom

Náboženstvo:

pravoslávne, ktoré vyznáva 98% populácie, ďalej sú tu zastúpení rímski katolíci, židia a moslimovia

Úradný jazyk:

úradným jazykom je gréčtina, dohovoríte sa aj anglicky

Časový posun:

+ 1 hod

Cestovné doklady

Občan SR môže od 1.5.2004 vstupovať a zotrvávať na území členských štátov EU bez zvláštnych obmedzení, a to len na základe platného cestovného dokladu alebo preukazu totožnosti. Ako cestovný doklad je možné používať občianske preukazy typu identifikačné karty vydané po roku 1993, tzn. od vzniku Slovenskej republiky. Vodiči môžu od 1.5.2004 používať platný národný vodičský preukaz, medzinárodní vodičský preukaz už nebude gréckymi orgánmi vyžadovaný. Naďalej je požadovaný technický preukaz a zelená karta, ako doklad o poistení vozidla.
Zvieratá musia byť vybavené medzinárodným očkovacím preukazom.

Víza

V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie /EHP sa každý štátny príslušník SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EÚ (tzv. voľný pohyb osôb), a to na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES, ktorý stanoví, že "každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zotrvávať na území členských štátov". Právo pobytu môže byť obmedzené len v prípadoch odôvodnených verejným poriadkom, verejnou bezpečnosťou alebo ochranou zdravia. Pokiaľ bol slovenskému občanovi v minulosti napr. odcudzený cestovný doklad a dotyčný si nie je istý, či jeho doklad nebol zneužitý a z tohoto dôvodu chce zistiť, či sa nenachádza na zoznamu osôb, ktoré nesmú na území schengenského priestoru vstúpiť, je možné sa obrátiť s dotazom v angličtine na nasledujúce inštitúcie: DATA PROTECTION AUTHORITY, 8 Omirou str., 10564, Athens, Greece, tel. 003110/3352602-4-5, fax: 003110/3352617. Osobám, ktorým bol udelený zákaz vstupu na územie Grécka na základe administratívneho vyhostenia z dôvodu nezákonného vstupu, pobytu a práce, bol tento zákaz zrušený. Občania zanesení do národnej databázy nežiadúcich osôb na základe súdneho rozhodnutia v gréckej národnej databáze naďalej zostávajú.

Colné a devízové predpisy

Colné predpisy sú zhodné ako v ostatných krajinách EÚ. Je zakázaný vývoz akýchkoľvek predmetov historickej hodnoty.
invia.sk