Najväčši poskytovateľ last minute zájazdov

dovolenka 2019
Dovolenka 2019


Vyhľadajte si svoju vysnívanú dovolenku u nás a poskytneme Vám:


- viac ako 300 cestovných kancelárii zo Slovenska, Česka a Rakúska

- garancia najnižšej ceny na trhu

- viac ako milión spokojných klientovCestovné kancelárie

kartago fisher Solvex satur hydrotour eti aeolus koala turancar azur bubo eso firo
 

Informácie o Chorvátsku

Chorvátsko informácie

Oficiálny názov:

Chorvátska republika/Republika Hrvatska/

Hlavné mesto:

Záhreb

Štátne zriadenie:

pluralitná republika s dvojkomorovým parlamentom

Náboženstvo:

rímskokatolíci 77%, protestanti 0%, pravoslávni 11%

Úradný jazyk:

chorvatčina

Časový posun:

GMT +1 h

Cestovné doklady

Platný cestovný pas, pričom chorvátske orgány požadujú, aby platnosť cestovného dokladu bola minimálne na dobu pobytu na území Chorvátska . Vzhľadom k tomu, že Chorvátsko umožňuje vstup na svoje územie i na základe predloženého občianskeho preukazu občana SR, dá sa ako cestovný doklad cestovania do Chorvátska fakticky použiť i občiansky preukaz SR, ale doporučené požívať pri cestovaní pas.
Pri cestách motorovými vozidlami je potrebný vodičský preukaz, technický preukaz od motorového vozidla aj doklad o poistení - zelenú kartu, ktorá je vyžadovaná policajnými orgánmi všetkých štátov na trase do Chorvátska.
V prípade, že vodič nie je majiteľom vozidla, polícia môže požadovať overené prehlásenie majiteľa vozidla (v chorvátskom, alebo anglickom jazyku), že vozidlo bolo zapožičané.

Víza

Do Chorvátskej republiky môžu slovenskí občania cestovať bez víz za účelom turistiky po dobu 90 dní s platným slovenským cestovným pasom, alebo občianskym preukazom.
Pracovníci hraničnej a cudzineckej polície Chorvátskej republiky pri vstupe na územie Chorvátskej republiky požadujú od cudzincov aj preukázanie finančných prostriedkov 100,- EUR na osobu a deň pobytu. V prípade, že si cudzinec uhradil hotelové ubytovanie alebo cestuje s cestovnou kanceláriou je povinný preukázať 50,- EUR na osobu a deň, resp. potvrdenie z banky, cestovný šek, alebo medzinárodne platné kreditné karty, ktorými jednoznačne preukáže svoje finančné zabezpečenie. Takejto kontrole sa budú musieť podrobiť osoby, u ktorých je predpoklad, že by mohli zneužiť pobyt na území Chorvátskej republiky za iným ako turistickým účelom.
V Chorvátskej republike platí prihlasovacia povinnosť pre cudzincov, a to do 24 hodín po prekročení štátnej hranice. Pri ubytovaní v hoteli, kempe alebo súkromí zaisťuje prihlásenie turistov ubytovateľ. V ostatných prípadoch sa musí každý turista prihlásiť individuálne na oddelení pre cudzincov polície Chorvátskej republiky. Tieto oddelenie sú v každej väčšej obci.
Doklad o prihlásení je nutné pozorne uschovať do doby opustenia územia Chorvátska, pretože je veľmi často požadováné chorvátskymi orgánmi pri odjazde z krajiny. Chýbajúci doklad o prihlásení je tunajšou políciou posudzovaný ako priestupok, ktorý rieši Priestupkový súd peňažnou pokutou, prípadne väzením.

Colné a devízové predpisy

Deklarovať na hraničnom prechode dovážané valuty nie je nutné, pokiaľ ide o čiastky zodpovedajúce dobe pobytu.
Dovoz potravín a nápojov do Chorvátskej republiky je obmedzený na ?primerané množstvo vzhľadom k dĺžke cesty a počtu cestujúcích?. Určenie ?primeranosti? je v kompetencii colných orgánov. To znamená, že väčšie množstvo dovážaných potravín colná kontrola nemusí prepustiť, prípadne môže požadovať zaplatenie cla.
Colné predpisy Chorvátskej republiky povoľujú bezcolný dovoz predmetov osobnej potreby. Termínom ?predmety osobnej potreby? sú podľa colného zákona myslené výlučne predmety určené pre osobnú potrebu behom cesty a po dobu pobytu v zahraničí (odevy, obuv, predmety osobnej hygieny). Rovnako je možné doviesť (pre osobnú potrebu) 1 kameru (16 mm), 1 videokameru, 1 ďalekohľad, 1 kazetofón, 1 laptop, 1 osobný počítač, výstroj pre kempovanie (stan, apod.), 1 kolo, 1 moped, športová výstroj, výstroj pre športový rybolov, výstroj pre potápanie, 1 príves, 1 plavidlo.
Vyššie uvedené predmety sa nahlásia na hraničnom prechode a po ukončení pobytu je nutné ich opäť vyviezť. Okrem vyššie uvedeného je možné bezcieľne doviezť max. 200 cigariet alebo 20 dútníkov, 1 l tvrdého alkoholu, 2 l vína alebo iného podobného alkoholického nápoja, 50 ml parfému. Toto opatrenie sa nevzťahuje na osoby mladšie 17 rokov.
Predmety, ktorých úhrnná hodnota prekročí čiastku 300,-HRK a na ktoré nie je možné pozerať ako na predmety osobnej potreby, sú preclené na hraničnom prechodu pri vstupe do Chorvátskej republiky:
- do úhrnnej hodnoty 5000,-HRK - colnou daňou 10% + 22% DPH ( napr. u piva, tabakových výrobkov, nealkoholických nápojov je potrebné ešte počítať s tzv. zvláštnou daňou)
- do úhrnnej hodnoty nad 5000,-HRK - colnou daňou podľa colného sadzbovníka + 22%DPH, eventuálne zvláštna daň (napr. 1 hl piva 200,- HRK, 1 hl nealkoholických nápojov 60,- HRK)
Dovoz väčšieho množstva potravín podlieha sanitárnej kontrole na príslušnom hraničnom prechode. Jedná sa najmä o dovoz mlieka a mliečnych výrobkov, pečiva a cestovín, alkoholických a nealkoholických nápojov, cukrárskych výrobkov. Dovoz mäsa a mäsových výrobkov je zakázaný.
Všetky informácie na :Colná správa Chorvátskej republiky (tel.:00385 1 6102333), www.carina.hr
Dovoz drog a iných omamných prostriedkov do Chorvátska nie je dovolený. Trestné je aj užívanie drog. Pokiaľ chorvatská polícia tento priestupok zistí, páchateľ je potrestaný peňažnou pokutou a následne vyhostený so zákazom pobytu na území Chorvátska.
Psi a mačky v sprievode svojho majiteľa musia mať medzinárodný očkovací preukaz.
invia.sk